Copyright Research 2Evolve 2018

Vier tot zes keer per jaar ontvangt u een vragenlijst. De onderwerpen kunnen gaan over bijvoorbeeld leefbaarheid, veiligheid, groenonderhoud, maar ook over jeugdzorg en de WMO. 

 

Het meewerken aan een onderzoeksproject van inwonerspanel Cuijk gebeurt op vrijwillige basis.

U kunt dan ook op elk moment uw medewerking stoppen. Uw gegevens zullen zeer vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt worden. 

De gemeente heeft het inwonerspanel opgezet samen met onderzoeksbureau Research 2Evolve. Deze onafhankelijke partij beheert het panel en voert de onderzoeken uit namens de gemeente. Uw vragen kunt u stellen via het contactformulier.

Hoe werkt het inwonerspanel?

De gemeente Cuijk wil een nog beter beeld krijgen van wat er leeft in de samenleving van Cuijk. Het inwonerspanel is één van de manieren om de betrokkenheid te verhogen. 

 

Aan de leden van het inwonerspanel Cuijk wordt gevraagd hun mening te geven over onderwerpen die voor hen van belang zijn, en waar de gemeente zich mee bezig houdt: leefbaarheid in de buurt, openbare orde, veiligheid, sport, groenonderhoud, de gemeentepolitiek, et cetera.

Waarom zou ik meedoen?

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderzoek.

 

Het inwonerspanel Cuijk is een onderzoeksinstrument van de gemeente Cuijk. Dat betekent dat alleen de gemeente Cuijk gebruik kan maken van het panel. Het panel wordt beheerd door Research 2Evolve.

Hoe zit het met mijn privacy?

Bent u inwoner van de gemeente Cuijk en wilt u graag uw mening geven over zaken die spelen binnen de gemeente? Meld u dan nu aan als lid van het inwonerspanel! 

 

Via het inwonerspanel krijgt de gemeente een goed beeld van wat er leeft in de samenleving van Cuijk en kan zij het beleid daar beter op afstemmen. 

De laatste resultaten

08/07/2019

17/07/2017

22/03/2017

16/06/2016

Please reload

Heeft u nog vragen?

Hoe kan ik mij aanmelden?

Via deze pagina kunt u zich aanmelden voor het inwonerspanel Cuijk. Om mee te kunnen doen aan het inwonerspanel hebben wij een aantal achtergrondgegevens van u nodig. 

Deze achtergrondgegevens zijn voor het doen van onderzoek erg belangrijk. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld, anoniem verwerkt en uitsluitend gebruikt voor het inwonerspanel Cuijk.

Welkom bij het inwonerspanel Cuijk

Uw mening is

belangrijk!